Sindikat Telenor

Zaboravljena lozinka
  

Navigacija

  • Zdravlje
  • Garderoba
  • Tehnika
  • Razno
  • Odmor i putovanja
  • Finansije
  • Znanje
  • Auto
  • Kupovina na 12 rata

Tradicionalno putovanje 2016.

Kao i svake godine Udruženi Sindikat Telenor priprema tradicionalno putovanje.

Ove godine, za destinaciju je izabran Krakov, Poljska.

Ukoliko ste zainteresovani za putovanje molimo vas da popunite obrazac za prijavu, koji ste dobili putem mejla, i isti pošaljete na mejl krakov2016@sindikat-telenor.org.rs.

Rok za prijavu za putovanje je do 20.02.2016. godine.

Za prijave za putovanje nakon navedenog roka broj rata se smanjuje za jednu.

Za sve dodatne informacije u vezi sa putovanjem možete se obratiti koleginici Milici Janković na mejl milica.jankovic@telenor.rs.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1. Dan,22.04.2016.godine, BEOGRAD:

Sastanak grupe i polazak autobusa u 21:00 na parkingu isred upravne zgrade Telenora. 

Putovanje vodi preko Mađarske i Slovačke sa usputnim zadržavanjima i pauzama.

2. Dan, 23.04.2016. godine, KRAKOV:

Dolazak u kRAKOV u ranim prepodnevnim časovima.

Organizovano razgledanje grada: Vavel, Kraljevski put, Glavni trg, tržnica Sukjenice, Barbakana, Florijanska kapija.....

Prevoz do hotela, prijavljivanje l i smeštaj.

Slobodno vreme.

Noćenje.

3. Dan, 24.04.2016. godine, KRAKOV:

Doručak.

Fakultativni obilazak srednjovekovnog rudnika soli WIELICZKA - razgledanje u pratni vodiča.

Slobodno vreme.

Noćenje.

4. Dan, 25.04.2016. godine, KRAKOV:

Doručak.

Fakultativni obilazak muzeja koncentracionog logora AUSCHWITZ 

Fakultativna večera sa poljskim sopecijalitetima uz krakovski folklor.

Noćenje.

5. Dan, 26.04.2016. godine, KRAKOV:

Doručak.

Polazak  za Beograd u 9:00h.

Putovanje vodi preko Mađarske i Slovačke sa usputnim zadržavanjima i pauzama.

Dolazak u Beograd u večernjim časovima.

 

CENA ARANŽMANA ZA ČLANOVE SINDIKATA: 160* evra na 6 rata.

 

CENA ARANŽMANA ZA OSTALE ZAPOSLENE (Telenor, Telenor Banka, Telenor Common Operations, Telenor Direct): 180* evra na 6 rata.

* Cena aranžmana je na bazi od minimum 40 putnika.

** Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu UniCredit banke na dan uplate!

 

Svaki član Sindikata ostvaruje benefitnu cenu,  cenu aranžmana za člana sindikata od 160 evra, samo za jednog putnika po administrativnoj zabrani i može da ga koristi za sebe ili za člana porodice.

Ukoliko se odlučite da povedete nekoga sa sobom (supružnika, dete i sl.) administrativna zabrana će se voditi na vas i plaća se puna cena, od 180 evra, koja će biti podeljena na šest rata.

 

Doplata za jednokrevetnu sobu:   54 EUR

 

Fakultativni izleti

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije...

Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti;

 

 

Minimum 30 putnika 

Panoramsko razgledanje

Besplatno

WIELICZKA

25

AUSCHWITZ

20

Nacionalno veče

20

 

Cena aranžmana obuhvata:      

• Autobuski prevoz na relaciji prema programu

• Smeštaj u 1/2 sobama u Krakovu u hotelu Wyspianski***/ http://www.hotel-wyspianski.pl   u centru, na bazi 3 noćenja/ "buffet" doručak.

• Troškovi organizacije i angažovanja vodiča        

 

Cena aranžmana ne obuhvata:

• Medjunarodno zdravstveno osiguranje (640 din)

• Fakultativna razgledanja

 

Opšte napomene:         

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta;

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...);

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilizak...);

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi;

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave;

Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju.

Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

  

 

ZA OVAJ PROGRAM  VAŽE OPŠTI  USLOVI PUTOVANJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

http://www.vivaldi.rs/opsti-uslovi-putovanja