Sindikat Telenor

Zaboravljena lozinka
  

Navigacija

 • Zdravlje
 • Garderoba
 • Tehnika
 • Razno
 • Odmor i putovanja
 • Finansije
 • Znanje
 • Auto
 • Kupovina na 12 rata

Tradicionalno putovanje 2018

Kao i svake godine Udruženi Sindikat Telenor priprema tradicionalno putovanje.

Ove godine, za destinaciju je izabran Minhen, uz obilazak Inzbruka i Salcburga.

Ukoliko ste zainteresovani za putovanje molimo vas da popunite obrazac za prijavu i isti pošaljete na mejl minhen2018@sindikat-telenor.org.rs.

Rok za prijavu za putovanje je do 25.12.2017. godine.

Za prijave za putovanje nakon navedenog roka broj rata se smanjuje za jednu.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

 

1. Dan,20.04.2018.godine, BEOGRAD:

Sastanak grupe i polazak autobusa u 18:00 na parkingu isred upravne zgrade Telenora. 

Putovanje vodi preko Hrvatske, Slovenije i Austrije sa usputnim zadržavanjima i pauzama.

2. Dan, 21.04.2018. godine, MINHEN:

Dolazak u Minhen u jutarnjim časovima.

Po dolasku razgledanje grada.

Prevoz do hotela, prijavljivanje i smeštaj.

Slobodno vreme, noćenje.

3. Dan, 22.04.2018. godine, MINHEN:

Doručak.

Fakultativni obilazak – zamak Nojšvajnstajn, Inzbruk  i Svarovski kristalni svet. .

Noćenje.

4. Dan, 23.04.2018. godine, MINHEN-SALCBURG:

Doručak.

Odjavljivanje iz hotela.

Polazak za Salcburg – po dolasku razgledanje i prijavljivanje u hotel.

Slobodno vreme, noćenje.

5. Dan, 24.04.2018. godine, SALCBURG/BEOGRAD:

Doručak.

Odjavljivanje iz hotela.

Slobodno vreme za kupovinu u DESIGNER OUTLET prodavnici nadomak Salcburga.

Polazak za Beograd u 14:00h.

Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima.

 

CENA ARANŽMANA ZA ČLANOVE SINDIKATA: 198* evra na 6 rata.

CENA ARANŽMANA ZA OSTALE ZAPOSLENE (Telenor, Telenor Banka, Telenor Common Operations): 218* evra na 6 rata.

* Cena aranžmana je na bazi od minimum 50 putnika.

Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu UniCredit banke na dan uplate!

Svaki član Sindikata ostvaruje benefitnu cenu,  cenu aranžmana za člana sindikata od 198 evra, samo za jednog putnika po administrativnoj zabrani i može da ga koristi za sebe ili za člana porodice.

Ukoliko se odlučite da povedete nekoga sa sobom (supružnika, dete i sl.) administrativna zabrana će se voditi na vas i plaća se puna cena, od 218 evra, koja će biti podeljena na šest rata.

Fakultativni izleti

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije...

Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti;

 

  

Minimum 50 putnika 

Zamak Nojšvajnstajn, Inzbruk i šoping u SWAROWSKI kristalnom svetu

35 evra

 

Cena aranžmana obuhvata:      

 • Autobuski prevoz na relaciji prema programu
 • Smeštaj u 1/2 sobama u Minhenu (2 noćenja) u hotelu H2 MUENCHEN MESSE ***https://www.h-hotels.com/   i Salcburgu (1 noćenje) , u hotelu HOFWIRT *** https://www.hofwirt.net/hotel-1  na bazi noćenja/ "buffet" doručak.
 • Panoramsko razgledanje Minhena i Salcburga
 • Slobodno vreme za kupovinu u DESIGNER OUTLET prodavnici
 • Troškovi organizacije i angažovanja vodiča

  Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Medjunarodno zdravstveno osiguranje - 640 dinara
 • Fakultativna razgledanja

Napomena:

Mogućnost otkazivanja bez plaćanja penala – najksanije do 16.03.2018. godine

Minimalna broj za realizaciju programa putovanja je 50 plaćenih aranžmana 

Minimalna broj putnika za realizaciju fakultativnog programa je 50.

Opšte napomene:         

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta;

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...);

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilizak...);

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi;

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave;

Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju.

Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

ZA OVAJ PROGRAM  VAŽE OPŠTI  USLOVI PUTOVANJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

http://www.vivaldi.rs/opsti-uslovi-putovanja